top of page
תקנון האתר Tuscany Bags

לקוחות יקרים:

 אנו עושים את המרב כדי שלקוחותינו יהנו משירות מצוין וללא רבב .המטרה שלנו לחבר בין אנשים ומוצרי עור ייחודיים באיכות הגבוהה ביותר במחיר הוגן
השימוש במידע המופיע באתר או במוצרים המופיעים בו הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן :
1.תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ו/או רכישה שתתבצע דרכו. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כול שימוש אחר באתר מהווה אישור והסכמה של המשתמש 
ו/או הגולש לתנאי תקנון זה, עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
3.כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות התמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות התקנון.
 TUSCANY BAGS: להלן ''האתר'' הינו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל
 בעל האתר ומפעילו הנו מר אריק דרוקר ע.מ. 024026486
 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים מצטברים המפורטים להלן:
*המשתמש מצהיר כי הינו מעל גיל 18 והנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .
*במידה והנך קטין(מתחת לגיל 18)או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אשור האפוטרופוס, יראו את השימוש באתר כאילו קבלת את אישור האפוטרופוס.
*המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
*המשתמש בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפקו בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
*המשתמש בעל תא דואר פעיל ברשת האינטרנט.
 המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
*"האתר "יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או לפי כול דין המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול   הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר.
 ביצוע רכישה דרך האתר:
*המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי(מכירה רגילה).
*לרכישת מוצר באמצעות האתר המשתמש יהא רשאי לבחור ממגוון הפריטים שיוצעו למכירה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של ''האתר''.
*הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
*המשתמש יבחר את המידה, הצבע והכמות הרצויים של המוצר/ים המבוקש/ים.
*המשתמש ימסור פרטים אישיים כגון, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ,מספר טלפון ופרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו יבוצע התשלום. המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור במהלך ההזמנה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים
במידה שיימסרו פרטים שגויים או לא מדוייקים ''האתר'' לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. במידה ופרטי כרטיס האשראי שהוזנו על ידי הלקוח שגויים, או שאינם מלאים, או שכרטיס האשראי אינו בתוקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה והודעה על כך תוצג על המסך או באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים.
עם קבלת ההזמנה האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, יקבל הלקוח לכתובת המייל אשר הזין בעת תהליך ההזמנה הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב.אישור זה אינו מחייב את חנות האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במחשבי האתר.
אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החנות ו/או היצרן במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החנות מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למשתמש  ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למשתמש כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחנות ו/או תבטל החנות את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחנות על ידי המשתמש.
 משלוח ואספקה: 
'' TUSCANY BAGS '' תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שצוין על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה
*זמן המשלוח בין 7 ל- 10 ימי עבודה (למעט אם צוין אחרת).
*משלוח בדואר רשום, בהתאם לתקנות דואר ישראל.
*האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השליחויות החיצונית, ובכפוף למדיניותה, לרבות   בעניין ההתחייבות למועד השילוח.
*האתר יפעל על מנת לספק את ההזמנה בעבור המוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש לכתובת אשר ציין המשתמש על פי התנאים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה .
*האתר לא יהיה אחראי לכול איחור או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות ,השבתות ,אירועים ביטחוניים וכיוצא בזה. בכול מקרה ,מחמת כוח עליון  ו/או כול אירוע שאינו בשליטת האתר ואו מי מטעמו ,לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים לרבות תקלות מחשב ,תקלות במערכות תקשורת, יהא האתר רשאי לבטל את העסקאות וההתקשרויות על פי  שיקול דעתו .
סודיות ומידע: 
*האתר לא יעשה כול שימוש במידע ללא הסכמת הלקוח אלא אם נדרש הדבר על פי דין או על מנת למנוע שימוש לרעה.
*האתר יאפשר גישה למידע אך ורק לעובדיו ,לאלה הזקוקים לצורך מתן שירות.
*אנו נוקטים באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכול נזק מכול סוג שהוא, עקיף או ישיר ,תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ,תהא עילת התביעה אשר תהא ,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכול סיבה שהיא.
אחריות ושירות:
*כול המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים ותקינים .כל מוצרי העור שלנו אותנטיים ומגיעים עם תעודת אחריות והולוגרמה נגד זיוף.
*בכול מקרה שהמשתמש סבור כי קיבל מוצר פגום עליו לפנות אלינו בטלפון על מנת לטפל בפנייתו ,בהתאם להוראות תקנון זה והוראות כול דין.
טל: 0505-622322 : 0545-853353  מייל: tuscany.israel@gmail.com
לקוחות יקרים: אנו עושים את המיטב כדי שתוכלו ליהנות מאיכות גבוהה ורמת גימור מוקפדת. יחד עם זאת, עור הוא מוצר טבעי החשוף לבלאי
*יש להימנע במגע ישיר עם מים, שמנים, כימיקלים ומגבונים לחים. אם המוצר בא במגע עם מים, יש לייבשו במקום מוצל ויבש.
*מומלץ להשתמש בתכשירים מתאימים לעור ואם אינכם בטוחים, צרו עימנו קשר.
*אנו נותנים אחריות על תפרים, רוכסנים, כפתורים ואבזמים. אך איננו יכולים להיות אחראים לבלאי הטבעי של העור, שינויי גוון וכתמים.
*האחריות ניתנת למשך 24 חודשים מיום הקנייה. למימוש, בהצגת חשבונית הרכישה בלבד.
*האחריות אינה כוללת נזקים, בלאי טבעי או נזק הנובע משימוש בלתי סביר במוצר.
*החנות אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ואו החנות 
*כדי להבטיח כי המוצרים שרכשתם יהיו עמידים לאורך זמן, אנו ממליצים לקרוא: "הוראות טיפול "
*החנות ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס להלן: "נזק כלשהו" שיגרם לרוכש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש במוצריה
*בכל מקרה לא תישא החנות באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצא.
*החנות אינה מתחייבת להחזיק בכל זמן נתון את כל מלאי הדגמים ו/או התיקים שתמונותיהם מופיעות באתר. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר.
*כן מוסכם ומובהר כי אנו עושים את להציג תמונות מדויקות ככל האפשר. במידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר ו /או מי מטעמה.
*אנו עושים את המיטב לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החנות ו/או מטעמה לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
זיכויים:
*במידה והחלטת להחזיר פריט והנך מעוניין לקבל את כספך בחזרה יתבצע ההחזר מרגע קבלת המוצר בחנות היבואן, בהתאם לנחיות חברות האשראי.
*הזיכוי יבוצע תמיד באותם התנאים בה העסקה חויבה ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה העסקה.
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ''א 1981 ותקנותיו.
*בידי המזמין לבטל את ההזמנה שבוצעה בכול אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
*ביטול ההזמנה לפני שנשלחה -יינתן זיכוי כספי מלא בגין העסקה .
*במקרה של ביטול עסקה לאחר שליחת המוצר ולאחר קבלת המוצר בחנות האתר ,יינתן זיכוי בקיזוז דמי משלוח וטיפול (50 ש"ח) בתנאי שהמוצר/ים הוחזר/ו ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק ועם התווים עליו כפי שהתקבל. במידה שהמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה לא יתקבל זיכוי.
*האתר ו/או מי מטעמו בעל השיקול הבלעדי בעניין המוצר המוחזר.
*ניתן להחזיר את המוצר/ים שלא נעשה בהם שימוש באריזה המקורית תוך 14 ימים מיום קבלתם.
*זיכוי כספי מותנה בזמן של עד חודש ימים מיום בצוע העסקה באשראי.
*להנהלת האתר ו/או מי מטעמו הזכות לבטל ו/או למנוע  ללא הודעה מראש רכישות שבוצעו על ידי משתמשים באתר, שהתנהגותם מפרה את תנאי תקנון זה ו/או פוגעת בהתנהלותו או הפעלתו התקין של האתר .

 

קישורים לאתרי אינטרנט:
*במסגרת השימוש באתר יתכנו קישורים ו/או הפניות לאתרים ודפים שאינם מופעלים על ידי חנות האתר ומיועדים אך ורק לנוחות ולידיעת המשתמש ואין לחנות/אתר או מי מטעמה שליטה או אחריות לגבי הנעשה   באתרים אלו
*החנות / האתר ו/או מטעמה לא יישאו באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר.מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו כפופה למדיניות הפרטיות של אותם   אתרים מקושרים בלבד ולהוראות כל דין. הגלישה לאתרים ודפים אלו, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה   כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד האתר/החנות ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו.
*הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות על הודעות כמו גם תוכנן של הודעות וקבצים שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר ואוע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר.
האם בטוח להזין את פרטי האשראי באתר?
תשובה: הסליקה באתר זה מתבצעת באמצעות PAY PAL  ו /או  TRANZILA אתרים הבנויים בתקנים מחמירים המיועדים לאבטחה מרבית על כרטיסי האשראי.
PAY PAL ו  TRANZILA הינם אתרים מאובטחים השומרים על לקוחות בו משתמשים אנשים לרכישות ותשלומים.
האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL - כלומר, כל התקשורת בין הדפדפן לאתר הינה מוצפנת - לא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. האתר עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר,
כך שמובטח לך שהליך הקנייה נעשה בצורה המאובטחת והחסויה ביותר.
אני מנסה לבצע הזמנה וכתוב כי האתר אינו מאובטח?
תשובה: שגיאה כזו קשורה לאנטי וירוס המותקן במחשב האישי שלך. בדך כלל ההודעה מופיעה כאשר פג תוקפו של האנטי וירוס. 
יש לחדש את רישיון האנטי וירוס, או להזמין ממכשיר אחר שבו הוא אינו מותקן.
האם ניתן לבצע הזמנה טלפונית ?
תשובה: בהחלט ! אנו זמינים לרשותכם ,ונשמח לעזור לכם לבצע רכישה טלפונית בין השעות 09:00-18:00
ניתן לקבל תמיכה טלפונית לרכישה באתר או לבצע רכישה טלפונית מבלי להיעזר באתר כלל.
 קניין רוחני:
* אין להעתיק ,לפרסם, להפיץ, לשכפל, או לשווק מידע כלשהוא מן האתר לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר ,שם מותג ,קוד מקור, בסיס נתונים, רשימת מוצרים וכיוצא בזה בלא קבלת רשות מפורשת מהאתר מראש   ובכתב .יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכול האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר ו/או בכול אמצעי אחר מתוך האתר באופן מסחרי או פרטי.
*אין להציג את האתר בתוך מסגרת frame גלויה או סמויה.
שונות:
*התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת האתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.
*ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החנות ו/או מי   מטעמה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
*רישומי המחשב של החנות בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
*הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר תהה נתונה אך ורק לבתי המשפט באזור תל-אביב יפו.   
 מאחלים לכולכם קנייה מהנה.

 

bottom of page