top of page

תיקים מעור איכותיפרימיום הוא מונח מאוד סובייקטיבי. עבורך זה יכול להיות עלות, עבור אחר זה יכול להיות נול, עבור אחר זה יכול להיות מגע, עבור אחרים זה יכול להיות זמינות. לכל אחד יש פרספקטיבה אחרת של "פרימיום"


זה לא יהיה חכם לדרג סוג אחד של עור יותר פרימיום מאשר אחר, שכן לכל מחיר מראה עור/מגע עור יש את האופי שלו. זה לגמרי תלוי מה אתה מחפש.


עור הוא "פרימיום" בפני עצמו. זה טבעי, זה אורגני, זה ידידותי לסביבה, מתכלה ביו, ממוחזר, לפי תוצר של תעשיית הבשר, זה מנקה את עולם המגיפה. אילו עוד תכונות פרימיום מישהו רוצה לקבל?

פוסטים אחרונים

הצג הכול
Post: Blog2_Post
bottom of page